SYSTEM BY CHOMNITA

 

 

SUPPORT SYSTEM

 Online Marketing เรามีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ

- การทำการตลาดออนไลน์สำหรับตัวแทน Chomnita ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ในระบบของตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้เรายังมี

- ระบบเว็บขายของออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือ ให้ตัวแทนจำหน่ายมีหน้าร้านขายของกันอีกด้วย นั้นไปประกอบได้ด้วยระบบ

1.ระบบ Blackoffice ตัวแทนจำหน่าย

2.สถิติ

3.ระบบะกร้าสินค้า

4.ระบบองค์กร

5.ระบบเทรนนิ่งรูแบบวีดีโอ

6.เว็บตะกร้าสินค้าขยายตัวแทนจำหน่ายไม่จำกัด

7.ระบบแจ้งเตือนไลน์

8.กิจกรรม

ระบบอื่นๆอีกมากมายจาเรา

 

 

YOUTUBE!

CHANNEL CHOMNITA!